Ycon: specialist in windenergieprojecten in

België en buitenland on – en offshore

Met zijn ruime ervaring is YCON de betrouwbare partner bij de studie & planning, ontwikkeling en realisatie van windenergieprojecten.


Samenwerken met YCON betekent veel meer dan enkel consultancy. YCON staat tijdens het proces garant voor de professionele begeleiding van alle betrokken partijen: grondeigenaars, bedrijven, projectontwikkelaars, investeerders, studiebureaus, intercommunales en lokale besturen, omwonenden, … Het doel? Een hoogkwalitatief windenergieproject, de volgende stap voor een duurzame toekomst!

YCON:

  • onderbouwt uw windenergieproject met deskundig technisch advies
  • leidt uw project administratief in goede banen
  • overlegt permanent met alle betrokken partijen
  • coördineert de werkzaamheden van de verschillende partners
Contacteer YCON voor de referentielijst of maak vrijblijvend een afspraak.