Diensten

 Zowel voor de totaalrealisatie als voor een specifieke fase van uw windenergieproject kunt u rekenen op de deskundigheid van YCON.  

In elke fase staat YCON in voor het overleg met alle betrokken partners en voor een vlotte coördinatie van uw project.

Studie en Planning

 • Onderzoek naar het ontwikkelingspotentieel van een windenergieproject op uw grondeigendom
 • Prospectie van potentiële projectlocaties (bezoek van de site in combinatie met de analyse van relevante data uit windkaarten, gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen,…)
 • Evaluatie van het windaanbod (modellering of windmeetcampagne)
 • Projectdiagnose: ruimtelijke analyse van de site, analyse van potentiële belemmeringen en risico’s (bezoek van de site in combinatie met GIS-evaluatie)
 • Bepaling van de meest geschikte inplanting voor windturbines, optimalisatie lay-out van windturbinepark, selectie van type windturbine
 • Berekening van de jaarlijks gemiddelde energieproductie en de energieverliezen met behulp van specifieke software
 • Milieu-impactstudies: impact van geluid en slagschaduw, visualisatie, emissie-ontlasting
 • Financiële haalbaarheid: analyse en business modellering (Capex-Opex, IRR, DSCR)
 • Due Diligence, contra-expertise en contract review
 • Technisch advies voor projectontwikkelaars

Ontwikkeling

 • Opmaak dossiers voor bouw- en milieuvergunningsaanvraag met inbegrip van lokalisatienota, MER-screening, liggings- en detailplannen
 • Coördinatie van externe studies (geluid, veiligheid, …)
 • Ondersteuning bij de procedures voor aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet
 • Coördinerend overleg met de vergunningsverlenende overheidsinstanties

Realisatie

 • Opmaak aanbestedingsdocumenten (tendering)
 • Evaluatie offertes en technische ondersteuning bij contractonderhandelingen
 • Coördinatie van Engineering, Procurement-Contracting en Construction Management (EPC-M), werfopvolging
 • Inspecties en oplevering